Vorbasse Lægehus er en kompagniskabspraksis bestående af fire faste læger. Herudover er der ansat 4 sygeplejersker, som passer sekretariatet, og har selvstændige sygeplejefaglige konsultationer.

Ofte er også tilknyttet en uddannelseslæge i 6-12 måneder af gangen. Uddannelseslægerne har færdiggjort lægeuddannelsen på universitetet, og er i gang med deres speciallægeuddannelse. De kan være på forskellige stadier i videreuddannelsen, men alle får dagligt supervision ved en af de faste læger i huset.

Som patient er man tilknyttet lægehuset som en helhed. Vi anbefaler dog, at man så vidt muligt, konsulterer den samme læge i et sygdomsforløb, da det giver kontinuitet og et bedre overblik og dermed også kvalitet i udredningen og behandlingen.

Ved akutte problemstillinger er man dog ikke garanteret at kunne komme til sin faste læge, da det akutte arbejde fordeles mellem lægerne.

Vi tilstræber stor tilgængelighed, og prioriterer høj kvalitet i behandlingen. Både læger og sygeplejersker deltager i efteruddannelse og supervisionsgrupper.

Vorbasse Lægehus er plejehjemslæger på Hejnsvig Plejecenter og Vorbasse Plejecenter Frihavnen.

Kontakt

Vorbasse Lægehus
Gl. Grenevej 4, 6623 Vorbasse
Tlf. 75 33 34 44

Telefontider

Alle hverdage
Læger: 8:00-9:00
Sekretariatet: 9:00-12:30 og 13:00-14:00

Telefonen er åben fra 8:00-16:00
ved AKUT BEHOV FOR LÆGEHJÆLP

KONSULTATIONSTIDER

Mandag - Onsdag & Fredag 8:00 - 14:30
Torsdag 8:00 - 16:45